Magarsus antik kenti, tarihe ışık tutuyor

Magarsus antik kenti, tarihe ışık tutuyor

Adana’nın Karataş ilçesinin 4 km. batısında Dört Direkli mevkisinde deniz kenarındaki burunda yer alan Magarsus antik kenti, ismini Makedonya Kralı Büyük İskender’in milattan önce 333’te Pers Kralı Daryus ile giriştiği savaşa başlamadan önce gelip kurban kestiği Athena tapınağındaki Magarsiya rahibelerinden alıyor. Antik kentin tarihi ise MÖ. 5 ila 4. yüzyıllara dayanıyor. 150 metre uzunluğunda, 30 metre genişliğinde olan antik tiyatronun yaklaşık 4 bin kişilik olduğu tahmin edilirken arkeolojik kazı çalışmalarında, öncelikle antik kente ören yeri statüsü kazandırılması amaçlanıyor. Magarsus antik kenti, tarihe ışık tutuyor #1 Kazıların tamamlanmasıyla turist çeken bir bölge haline gelmesinin hedeflendiği Magarsus antik kentinde elde edilen bilgilere göre, Helenistik dönemde arazinin doğal eğiminden faydalanılarak yerel kireçtaşı bloklar kullanılarak inşa edilen tiyatronun cavea kısmının kazısı büyük oranda tamamlandı. Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü ile Döner Sermaye İşletmesi Merkez Müdürlüğünün maddi desteği, Adana Müzesi’nin Başkanlığı, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ile Çukurova Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü’nün iş birliğinde antik kentte 2013’te başlatılan kazı çalışmaları sürüyor. Magarsus antik kenti, tarihe ışık tutuyor #2 Helenistik, Roma ve Bizans dönemlerine ait yazıtlar ile sikkeler ile diğer resmi belgelerde kentin ismi hep Mallos olarak geçmekte. Antik yazar Strabon’a, kentin Troia Savaşı’ndan sonra bölgeye gelen Mopsos ile Amphilokhos tarafından kurulduğunu söylüyor. Ardından, Amphilokhos’un Argos’a döndüğünü yazan Strabon, bir süre sonra Amphilokhos’un tekrar Mallos’a geri geldiğini, Mopsos’la aralarında başlayan iktidar mücadelesi sonucunda, her ikisinin de öldüğünü, kentte birbirine uzak iki yere gömüldüğünü söylüyor. Magarsus antik kenti, tarihe ışık tutuyor #3 Kentte bulunan Athena Magarsia’ya adanmış olan tapınak, Helenistik dönemde tüm Doğu Akdeniz’deki en önemli kehanet merkezlerinden biri olarak kabul edilmekte. Önceleri Antik Yunanlıların hakimiyetinde olan kent, daha sonra bir dönem Perslilerin hakimiyeti altına girdi. 330 yılında Büyük İskender’in İssos’ta Pers kralını yenmesiyle antik kent, Büyük İskender’in hakimiyeti altına girdi. Magarsus antik kenti, tarihe ışık tutuyor #4 Günümüzden 1800 yıl önce yaşayan antik coğrafyacı Arianos, Büyük İskender’in bölgeye geldiği zaman, alanın kuzeyindeki alandan akan Ceyhan nehrinin üzerine bir köprü inşa ettirip önce Magarsus kentine geldiğini, antik tiyatronun 200 metre kuzeyindeki Athena Magarsia Tapınağı’nı ziyaret ettiğini, sunularda bulunduğunu, daha sonra kentin efsanevi kent kurucusu Anflakos’un mezarını ziyaret ettiğini sonra da buraya çok yakın olan Mallos’a geçtiğini aktarmakta. Magarsus antik kenti, tarihe ışık tutuyor #5

Kaynak: terimi.com

Genel Kültür