Organ nakli konusunda doğru bilinen yanlışlar

Organ nakli konusunda doğru bilinen yanlışlar

Medicana Sağlık Grubu Organ Nakli Başkanı Nefrolog Prof. Dr. Murat Tuncer, geçtiğimiz yıl Türkiye’de günde 26 hemodiyaliz hastasının hayatını kaybettiğini vurgulayarak “Ülkemizin yüzde 12’si böbrek yetmezliği yaşıyor, 22 bin böbrek ve 3 bin karaciğer hastası organ bekliyor. Geçtiğimiz yıl, günde 26 hemodiyaliz hastası hayatını kaybetti. Türkiye’de böbrek nakli sayısı istenen düzeyde değildir. Bunun sebeplerinden en önemlisi de organ nakli konusunda halkın bilincinin istenen seviyede olmamasıdır. Bu oranın artırılabilmesi ve halkın bilinçlenmesi için organ bağışına yaklaşımın değişmesi çok önemli” dedi. Prof. Dr. Murat Tuncer organ nakli konusunda doğru bilinen yanlışları şöyle sıraladı:

– Organ bağışı dinen sakıncalıdır: Tüm dinler insan yaşatmayı ve iyiliği ister. Bütün kutsal kitaplarda paylaşmak, destek vermek ve insanları mutlu etmek önerilir. Bu sebeple bütün dinlerde organ bağışı özendirilir.

– Bağışlanan organlar torpille dağıtılıyor: Bağışlanan tüm organlar hiçbir insan müdahalesi olmaksızın Sağlık Bakanlığı bilgisayarlarında hastaların objektif ve açıkça ilan edilen puanlamalarına göre dağıtılır. Kadavra organ paylaşımında hiçbir torpil ve kayırma yoktur. Organ nakli süreci ve sonrası da Sağlık Bakanlığı tarafından denetlenir.

– Organlarını Veren Yarım İnsan Olur: Organların bilimsel olarak uygunlukları denetlendikten sonra yakınlarına vermeleri 1954 yılından beri tüm dünya tıbben kabul edilmiş bir uygulamadır. Tek böbrekli veya çift böbrekli olmak arasında hiçbir fark yoktur. Neredeyse her ay merkezlere, 50 yaşın üzerinde olup kendini iki böbrekli sanan ve tetkikler sonrası tek böbrekli oldukları saptanan verici adayları başvurmaktadır.

– Organ nakli olan ileride kanser olur: Organ nakli olmanın kansere yol açtığı, eski ve aslı olmayan bilgilere dayandırılmaktadır ve hastaların organ nakli olmasına engel olmaya yönelik bir söylemdir. Yapılan çalışmalarda organ nakli hastalarında 10 yılda kanser gelişme oranı, genel rakamlarla benzer bulunmuştur.

– Nakledilen organ ortalama 5 yıl gider: Nakledilen böbreğin ömrünün 5-10 yıl olduğu bir şehir efsanesidir. Başarılı bir böbrek nakli hastasında ilaçlar düzenli kullanılır ve kontroller düzenli gerçekleştirilirse, böbrek hastaya ömür boyu eşlik eder.

– Böbrek mafyaları organ kaçırıyor: Tamamen insanları organ naklinden soğutmak ve organ nakli yapılmamasını sağlamak için ortaya çıkmış bir şehir efsanesidir. Dünyada polis kayıtlarına geçen benzer hiçbir vaka yoktur. Unutulmamalıdır ki, organ nakli ciddi yatırım ve altyapı gerektiren bir operasyondur.

– Şeker hatalarında böbrek nakli faydasızdır: Bilinenin aksine, organ naklinden en fazla yararlanacak ve diyalize göre ömrü 3-4 kat uzayacak hasta grubu şeker hastalarıdır.

– Türk tıbbı organ nakli konusunda yeterli değildir: Dünyada canlı böbrek ve karaciğer nakillerinin büyük sıklıkla ve çok sayıda yapıldığı; başarı oranının en yüksek olduğu yer ülkemizdir.

Kaynak: haberioldu.com

Sağlık