Kur Farkından Doğan Zararın Müteahhitlere Ödenmesi

Kur Farkından Doğan Zararın Müteahhitlere Ödenmesi

Konut sayılarının sürekli olarak artması çeşitli çalışmaların sonucu olarak gündeme gelmektedir. Burada ifade edilen konut arzı tam olarak konut talebine göre şekillenmektedir. Söz konusu projelerin çeşitli şekillerde gerçekleşmesi birtakım art çalışmalara bağlıdır. Nitekim mevcut projelerle ilgili olarak müteahhitlerin yaptığı çalışmalar bir hayli ön plandadır. Müteahhitlerin mevcut projelerin gerçekleştirilmesine yönelik çalışmaları sürecin başından sonuna dek devam etmektedir. Bu sebeple alınan her bir teknik malzemenin ödemesi, mevcut projenin tesliminden çok çok önceki tarihlerde yapılmaktadır. Bu durum müteahhitlerin ekonomik değişikliklerden fazlasıyla etkilenmesi sorununu gündeme getirmektedir. Emlak haberleri içerisine giren bu önemli konu ile alakalı olarak farklı detaylar mevcuttur.

Son zamanlarda ekonomik değişiklikleri ifade eden dinamiklerin oldukça fevri bir dönüşüm içine girdiği örülmektedir. Çeşitli sebeplere dayalı olarak bilhassa yabancı paraların ülke ekonomisine kurlar üzerinden sabote ettiği anlaşılmaktadır. Kur farkı sebebiyle ticari anlamda pek çok alanın kötü bir biçimde etkilenmiş olmasa gündeme gelmiştir. Durumla ilgili olarak ülke komşu ile ilgili ortaya çıkarılan bu olumsuz tablodan en az zararla ayrılabilmesi noktasında birçok çalışma devam etmektedir. Farklı kesimlerin mevcut sebeplere dayalı olarak pek çok zararın altına girmiş olması da yadsınamaz bir gerçektir. Konuyla alakalı olarak Maliye Bakanlığından gelen açıklamalara göre kur farkından doğan zararlı alakalı olarak bir talimatname yayınlanmıştır. Bu noktadan emlak piyasası dâhilindeki müteahhitleri yapmış olduğu çalışmaya yönelik son 6 aylık malzeme artışlarından doğan fiyat farkının kızlar karşılanması gündeme getirilmiştir.

Emlak haberleri dâhilinde yer alan bu önemli bilgiye göre mevcut talimatname farklı alanlarda iş yapan ticari kesimlerin tepkisi yol açmıştır. Diğer taraftan ise talimatname yakın olan müteahhitlerin de yapılan iyileştirmeyi yeterli bulmadıkları görülmektedir. Diğer yandan yapılan açıklamalara göre en az yüzde yüzlük fiyat farkının talep edildiği de müteahhit çevrelerinin sorunları arasında başı çekmektedir. Merkezi bütçeden söz konusu kesime ayrılacak olan ödemelerin oldukça ciddi seviyelerde olduğu görülmektedir. Bu sayede kamu ve özel sektör işbirliği ile mevcut zararların en aza indirgenmesi noktasında çalışmalar yapılmaktadır.

Genel Kültür