Kur Farkından Doğan Zararın Müteahhitlere Ödenmesi
Genel Kültür

Kur Farkından Doğan Zararın Müteahhitlere Ödenmesi

Konut sayılarının sürekli olarak artması çeşitli çalışmaların sonucu olarak gündeme gelmektedir. Burada ifade edilen konut arzı tam olarak konut talebine göre şekillenmektedir. Söz konusu projelerin çeşitli şekillerde gerçekleşmesi birtakım art çalışmalara bağlıdır. Nitekim mevcut projelerle…